SAVA Semberija – Dizajn pakovanja
Za našeg klijenta Sava Semberija radili smo dizajn pakovanja za nastup na stranom tržištu. Pakovanje predstavlja spoljašnji izgled proizvoda i od njegovog izgleda zavisi i prvi utisak koji kupac stiče o proizvodu. Cilj dobro dizajnirane ambalaže jeste da se privuča pažnja kupca.
Ukoliko su i Vama portebne usluge grafičkog dizajna, kontaktirajte nas.

KLIJENT: SAVA Semberija
USLUGA: Dizajn ambalaže

Imate projekat za nas? Kontaktirajte nas
E-mail: info@micromedia.ba  |  Tel: +387 65 355 051