Pekara Braća Lazić – Dizajn etikete

Dizajn pakovanja ili ambalaže radili smo za novi smrznuti program za Pekaru Braću Lazić. Ambalaža treba da bude izrađena od kvalitetnih materijala kao i da bude vizuelno privlačna, jer je ona stvara kod kupca prvi utisak o proizvodu i utiče na izbor proizvoad za koji će se kupac opredijeliti.

KLIJENT: Pekara Braća Lazić
USLUGA: Dizajn etikete za zamrznuti program

WEB SAJT: www.pekarabracalazic.com

Imate projekat za nas? Kontaktirajte nas
E-mail: info@micromedia.ba  |  Tel: +387 65 355 051