Nešković – Dizajn bilborda

Najvažniji zadatak prilikom dizajniranja bilborda jeste da bude dizajniran na način da prenosi jaku poruku posmatračima. Bilbordi se najčešće postavljaju na mjesta sa velikim brojem prolaznika.

KLIJENT: Nešković
USLUGA: Dizajn bilborda

WEB ADRESA: neskovic.ba

Imate projekat za nas? Kontaktirajte nas
E-mail: info@micromedia.ba  |  Tel: +387 65 355 051