Preduzeće za preradu mlijeka Mlekara Mili Milk d.o.o. osnovano je 2000. godine.

KLIJENT: Mili Milk
USLUGA: Dizajn Logotipa

WEB ADRESA: