Preduzeće za preradu mlijeka Mlekara Mili Milk d.o.o. osnovano je 2000. godine. Za klijenta smo radili dizajn pakovanja za miječne proizvode.

KLIJENT: Mili Milk
USLUGA: Dizajn pakovanja

WEB ADRESA: