Dizajn kartice za ključ radili smo za Hotel River. Kartice predstavljaju vid vizuelne komunikacije sa klijentima. Važno je da budu jednostavnog dizajna i da sadrže sve bitne informacije.
U skladu sa Vašom željom dizajniramo kartice koje će ostaviti dobar utisak o cijelom brendu.

KLIJENT: Hotel River
USLUGA: Dizajn kartice za ključ

WEB ADRESA: www.hotelriver.ba