Helsinški odbor za ljudska prava – Dizajn brošure

Helsinški odbor za ljudska prava je organizacija posvećena promociji, zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu. Za „Asocijaciju za demokratske inicijative“ uradili smo dizajn brošure.

KLIJENT: Helsinški odbor za ljudska prava
USLUGA: Dizajn brošure

WEB ADRESA: helcommrs.org

Imate projekat za nas? Kontaktirajte nas
E-mail: info@micromedia.ba  |  Tel: +387 65 355 051