Enduro Majevica. Za potrebe ove kompanije izradili smo custom web stranicu čiji cilj je jasno reprezentovati usluge i radove ove firme. Web sajt je responzivan za sve širine ekrana, a uz to naglasak je na jednostavnosti za korištenje.

KLIJENT: Enduro Majevica
USLUGA: Izrada Web portala

WEB ADRESA: www.enduromajevica.com