Gordana Rikić – Make Up Artist i Edukator.

KLIJENT: Gordana Rikić
USLUGA: Dizajn logotipa

WEB ADRESA: