Zorica Arsenović – Nails Artist i Edukator.

KLIJENT: Zorica Arsenović
USLUGA: Dizajn logotipa
GODINA: 2019

WEB ADRESA: